משפחה ותזונה - אשלים

משפחה ותזונה | חוברת בנושא תזונה בעבודה סוציאלית, בהוצאת עמותת אשלים. עבודה במסגרת סטודיו "סטפני ורותי עיצוב"