היום הראשון

היום הראשון - מתלות ליצרנות | עוסק בעליה הראשונה ובמעבר מהחברה היהודית התלותית לחברה חקלאית-יצרנית