היום השני

היום השני - משמרנות לתיקון האדם | עוסק בעליה השניה ובמעבר מחברה מסורתית-שמרנית לחלומות תיקון האדם והחברה של חלוצי העליה השניה