היום השלישי

היום השלישי - מהחלוץ אל המחנה | עוסק בעליה השלישית ובמעבר מחלוצים בודדים לתנועה גדולה, הבונה את הבסיס לבית הלאומי