היום הרביעי

היום הרביעי - מחברה וולונטרית למדינה ריבונית | עוסק בהקמת המדינה ובעליה ההמונית של שנות ה-50 ועיירות הפיתוח. מתמקד במעבר מחברה התנדבותית למדינה המחייבת מנגנונים בירוקרטיים