היום החמישי

היום החמישי - מהיום למחר | מתמקד במבט על החברה הישראלית כיום, ומברר מהי דמות החלוץ כיום