עטיפה - מזכרת מתוקה

מזכרת מתוקה | ספר מתכונים וזכרון למרים גרין