יום הרצל - תדמית ופרסומים

יום הרצל | עיצוב תדמית וחומרי עזר למערך הדרכה בבתי הספר לקראת יום הרצל, עבור מעגל תנועות הנוער