עטיפה - כרעה ברוח

כרעה ברוח - עיונים בתרבות הקיבוץ והתרבות הישראלית | מאת מוקי צור. יצא בהוצאת יד טבנקין