נעורים 2008

נעורים 2008 | איור ועיצוב גלוית הזמנה לסמינר מחנה קיבוצי בתנועת הנוער "המחנות העולים"