עטיפה - ממזרח שמש

ממזרח שמש - המרכז למנהיגות יהודית חברתית | התכנית להכשרת מנהיגות צעירה - חוברות מערכי הדרכה