במשעולי יצירה - שי למוקי צור

במשעולי יצירה - שי למוקי צור | חוברת מיצירות חברי תנועת קבוצות הבחירה של המחנות העולים