שיטים - עטיפה לדיסק

עטיפה לדיסק "ונתנה תוקף" | פיוט ליום הכיפורים. בהוצאת מכון שיטים.