עמודי התוכן

המסע לארץ ישראל - מתוך עמודי התוכן | החוברת כוללת טקסטים לקריאה, עמודי פעילות, ותמונות המרחיבות את השיחה בקבוצה