כרזה ל-24

24 - אירוע לשכבות ח' ו-ט' בתנועת הנוער "המחנות העולים" | כרזת פרסום