עמותת ידיד

עמותת ידיד | חוברת ידידי העמותה
עבודה במסגרת סטודיו "סטפני ורותי עיצוב"