תמונת מצב - חוברת לגיוס יב לתנועת הנוער

תמונת מצב - הזמנה לשנת שירות בתנועת הנוער "המחנות העולים" | חוברת לתלמידי י"ב